Gruppo elettrogeno Leroy-Somer, KW 400.

GRUPPO ELETTROGENO GENSET DA KVA 500

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO GENSET DA KVA 500

Scheda tecnica

GRUPPO ELETTROGENO LEROY-SOMER

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO LEROY-SOMER

LEROY-SOMER

Scheda tecnica

GRUPPO ELETTROGENO PERIN

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO PERIN

PERIN

Scheda tecnica